Znani nagrajenci natečaja Medgeneracijska solidarnost

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je konec lanskega leta razpisal natečaj na temo medgeneracijske solidarnosti, s katerim je želel mlade in starejše spodbuditi k razmisleku o pomenu medgeneracijske solidarnosti za našo družbo in njen razvoj. Na natečaju so sodelovali dijakinje in dijaki slovenskih srednjih šol ter stanovalke in stanovalci domov za starejše.

Natečaj je potekal v kategorijah pisni izdelek in umetniško delo, naloga sodelujočih pa je bila, da predstavijo svoje videnje medgeneracijske solidarnosti.

Nagrajenci v kategoriji pisni izdelek (dijakinje in dijaki):

  1. mesto: Eva Vučko (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer), Jan Slavic Bezjak (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer),
  2. mesto: Nik Šircelj (Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj)
  3. mesto: Lara Logonder (Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj)

V kategoriji umetniški izdelek je zmagovalka natečaja dijakinja Sara Andrić iz Šolskega centra Nova Gorica.

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj si je prislužila posebno priznanje za izjemen prispevek k natečaju.

Priznanje za izjemen prispevek k natečaju, na katerem so sodelovali starejši, so si prislužili:

  • Ludvik Volovec (Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca)
  • stanovalci varovanega oddelka Doma Podbrdo, enote Tolmin
  • Lucija Užmah (Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah)
  • Kristina Unterlehner (Domu za varstvo odraslih Velenje)
  • stanovalci Doma pod Gorco

Dr. Milan Brglez bo čez poletje v skladu s pridobljenimi dovoljeni na svoji spletnih kanalih objavljal nagrajena dela.