Za varno uporabo in lažji dostop do medicinske konoplje v EU

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil poslansko vprašanje o uporabi konoplje v medicini. K iniciativi so pristopili tudi poslanke in poslanci iz različnih političnih skupin, z namenom spodbuditi Komisijo k razvoju ustreznih politik, ki bi okrepile raziskave na tem področju in posledično pacientom tudi omogočile varnejšo uporabo ter lažji dostop do medicinske konoplje.

Predlagatelji, ki so združeni v okviru parlamentarne interesne skupine za medicinsko konopljo, so v vprašanju izpostavili, da se v EU pretežno posvečamo  le potencialnim škodljivim učinkom uporabe konoplje, ne da bi z uravnoteženim pristopom zaobjeli tudi drugo plat te iste medalje. To prakso je še oktobra letos nadaljevala pristojna agencija EU, Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), v svojem dokumentu »Health and social responses to drug problems: A European guide 2021«.

Zato podpisniki sprašujejo, kdaj bo prišlo do premika k bolj uravnoteženi obravnavi med pozitivnimi in negativnimi učinki konoplje, ki bi premostil prepad med vse večjo potrebo po uporabi le-te v zdravstvu in pomanjkanjem podpore znanstvenim raziskavam na tem področju. Znanstvene raziskave so namreč nujen predpogoj za varnost in učinkovitost tovrstne uporabe v medicinske namene. Slednja bi lahko vodila v kakovostnejše življenje številnih evropskih državljanov in pomembno izboljšala zdravstvene sisteme članic EU.