Za smiselno regulacijo konoplje in njenih izvlečkov na ravni EU

Dr. Milan Brglez in Tanja Fajon (S&D) sta s še 31 evropskimi poslankami in poslanci iz različnih političnih skupin Evropski komisiji zastavila pisno vprašanje in jo v njem spodbudila k smiselni regulaciji področja konoplje oz. njenih izvlečkov na ravni EU, s poudarkom na krepitvi javnega zdravja in zagotavljanju poslovnega okolja, ki bo naklonjeno malim in srednje velikim podjetjem.

Predlagatelja s sopodpisniki Komisijo sprašujeta, na osnovi katerih znanstvenih in zgodovinskih dokazov so pristojne službe Komisije spremenile svoje stališče in v začetku leta 2019 odločile o uvrstitvi industrijske konople in kanabinoidov (med najbolj znanimi CBD) v okvir Uredbe 2015/2283 o novih živilih. V skladu z omenjeno uredbo je za trženje izdelkov CBD potrebno opraviti oceno varnosti, katere stroški znašajo med 350.000 in 500.000 evrov. Zato evropske poslance zanima, ali Komisija predvideva kakršnekoli možnosti za premostitev teh stroškov, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ki so glavni gospodarski subjekti v tem sektorju. Poleg tega podpisnike tudi zanima, če Komisija načrtuje zagotoviti sredstva za znanstvene raziskave v zvezi s terapevtskimi učinki kanabinoidov.

Ozadje vprašanja:

Novembrska sodba Sodišča Evropske unije v primeru »Kanavape« (C-663/18), s katero je sodišče odločilo, da CBD ne more biti opredeljen kot mamilo, ter decembrska odločitev Komisije Združenih narodov za droge, ki je v svojem glasovanju konopljo umaknila s seznama smrtonosnih opioidov, ki povzročajo zasvojenost, kot npr. heroin, kažeta na progresivno držo pri urejanju tega področja na ravni EU in na mednarodni ravni. Kljub temu pa obstaja še prostor za izboljšave ter preučitev trajnostnih socialnih, okoljskih in ekonomskih vidikov uporabe CBD.