Za demokratično odločanje v okoljskih zadevah

To je človekova (okoljska) pravica, zapisana v Aarhuški konvenciji. Evropska unija (tako kot njene države članice) je pogodbenica Aarhuške konvencije in je zato dolžna izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz nje.

Leta 2021 sem kot nadomestni član v odboru Evropskega parlamenta sodeloval pri reviziji Aarhuške uredbe, katere cilj je bil zagotoviti skladnost pravnega reda Unije z določbami iz Aarhuške konvencije predvsem v tistem delu, ki zadeva dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Postopek revizije je bil uspešno zaključen, poleg tega pa smo pogajalci dosegli, da mora Komisija v doglednem času nasloviti tudi ugotovitve odbora za zagotavljanje skladnosti z Aarhuško konvencijo glede tistega dela zakonodaje EU, ki se tiče dostopa do pravnega varstva v primeru odločitev Komisije o državni pomoči.

Komisija je to zahtevo upoštevala in se zavezala do konca tega leta objaviti predlog, kako nasloviti še ta del neskladnosti evropskega pravnega reda z obveznostmi Unije, ki izhajajo iz mednarodnega prava. Zato smo trije evropski poslanci in evropska poslanka iz političnih skupin S&D, Renew, Greens in The Left na pristojna komisarja (za okolje in konkurenco) naslovili pismo, v katerem predlagamo, da Komisija pri reševanju tega odprtega vprašanja nujno vključi Evropski parlament.

Sprejemanje kakršnihkoli odločitev v zvezi s predmetnim vprašanjem brez da bi v odločevalski postopek vključili Evropski parlament (kot edino institucijo EU, ki predstavlja neposredni glas državljank in državljanov EU), bi bilo že samo po sebi v nasprotju z demokratičnimi načeli Aarhuške konvencije in omogočanju javnosti dostop pri odločanju o okoljskih zadevah.