Vtisi o pripravništvu pri evropskem poslancu Milanu Brglezu

Objavljamo besedilo pripravnice Maše Krajnc, ki je v bruseljski pisarni poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza v prvi polovici letošnjega leta preživela dva meseca.

Besede enega ustanovnih očetov Evropske unije Jeana Monneta »Ne povezujemo držav, ampak združujemo ljudi« so za teoretsko podstat evropskega projekta bistvene še danes, v kar mi je bil omogočen vpogled med opravljanjem pripravništva pri poslancu Evropskega parlamenta dr. Milanu Brglezu. Sedež vodstva Evropske unije sem doživela kot stičišče raznolikih ideoloških stališč, nacionalnih ozadij in kultur z delovanjem, usmerjenim k skupnim ciljem miru, varnosti, svobode ter človekovih pravic.

S pripravništvom sem začela 1. marca, na dan sprejetja Resolucije Evropskega parlamenta o ruski agresiji proti Ukrajini. Delo v tem kriznem času je bila edinstvena priložnost za učenje o iskanju kompromisov in oblikovanju politik na ravni Evropske unije. Moje zadolžitve so vključevale spremljanje plenarnih zasedanj, sestankov političnih skupin in Odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve, katerega član je dr. Brglez. Aktivnejši del pripravništva so predstavljali iskanje informacij, analiza dokumentov, priprava poročil in pisanje besedil, pri čemer so me vedno usmerjali asistenti Staša Tkalec, Martin Silič ter na daljavo iz Slovenije Aljoša Koroša. Sodelovanje z ekipo dr. Brgleza in vključevanje v organizacijo ter izvedbo poslančevih obveznosti sta me veliko naučila o procesu kompleksnega političnega odločanja in samopredstavljanja v javnosti. Zavedla sem se zahtevnosti poslančevega hkratnega upoštevanja lastnih načel, nacionalnih interesov in stališč poslanske skupine ter potrebe po široki informiranosti celotne ekipe zaradi njene vsakodnevne vpetosti v naslavljanje družbenih izzivov.

Hvaležna sem, da je bilo delo, ki sem ga opravljala, vsebinsko in da so bili pri dodeljevanju nalog upoštevani moji znanje ter zanimanja. Posledično sem se veliko ukvarjala s temami družbene neenakosti in izključenosti, med drugim na delovnem mestu. Z zadnjim sem se seznanjala ob vpetosti v pripravo poročila o oskrbi, družno pripravljenega med Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odborom za pravice žensk in enakost spolov. Področje skrbstvenega dela se nahaja na presečišču tem delavskih pravic, razmerja med formalnim in neformalnim delom, spolne neenakosti ter starajoče se družbe. Vsebinsko večplastno poročilo pri svojem nastajanju služi kot dokaz uspešnega iskanja kompromisov med različnimi političnimi skupinami, hkrati pa prikazuje vzvode Evropske unije pri mednarodnem zagovarjanju človekovih pravic in preseganju medpresečnih neenakosti.

Praktična izkušnja pripravništva mi je tako ponudila uvid v pomembnost Evropske unije, predvsem njenih sestavnih delov, s katerimi dosega supranacionalnost. Spoznala sem, da lahko v času kompresije sveta in artikulacije družbenih problemov kot globalnih uspešno nastopamo le družno ter poenoteno. Pri tovrstnem »združevanju ljudi« pa je, predvsem zaradi srečevanja z omenjenimi izzivi in v preprečevanju povzročanja novih, nujno delovanje, katerega cilj ni kulturna homogenizacija. Le prepoznavanje mnogoterosti enakovrednih identitet in kozmopolitskih tokov že v sami konstrukciji Evropske unije bo zagotovilo njeno uspešno aktivno ter reaktivno udejstvovanje in bo pripomoglo k njeni složnosti ter družbenemu redu.

Maša Krajnc