Vtisi o pripravništvu pri evropskem poslancu Milanu Brglezu

Objavljamo besedilo pripravnice Natalije Tišler, ki je v bruseljski pisarni poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza v drugi polovici letošnjega leta preživela dva meseca.


Moja izkušnja z delom pri dr. Milanu Brglezu v Bruslju

Dvomesečno pripravništvo v pisarni poslanca dr. Milana Brgleza ni bilo zgolj celostna izkušnja in izjemna priložnost za spoznavanje delovanja Evropskega parlamenta v praksi. Tudi to drži, a mi je delo s poslančevo ekipo dalo še veliko več.

Ekipa me je z zaupanjem številnih nalog, med drugim udeležba in poročanje o sestankih in kolegijih, soorganizacija dogodkov ter priprava besedil, in številnimi konstruktivnimi debatami takoj vključila medse in mi dala občutek, da tudi kot stažistka pomembno prispevam k delu v pisarni. »Zanima me, kako razmišljaš,« ali »Zakaj tako misliš?« sta bila pogosto stavka, s katerima smo začeli pogovor, v katerem sem imela priložnost podati svoj vidik na določeno temo. S tem, ko sta bila moje delo in mnenje cenjena, so mi sodelavci dali dodatno samozavest in spodbudili moj nadaljnji razvoj, obenem pa mi s predstavitvijo svojega pogleda na določeno tematiko marsikdaj razširili obzorja.

Vsakodnevno spremljanje dogajanja na eni strani znotraj Parlamenta, tj. odborov in delovnih skupin, v katere je Milan Brglez vključen ter politične stranke S&D, na drugi strani pa v mednarodni skupnosti, na katere se Parlament enotno odziva kot edino predstavniško telo v Evropski uniji, mi je s prve roke dalo vpogled v občutljive politične mehanizme, ki poganjajo dinamiko EU. Poleg tega je razvilo moje kritično mišljenje in sposobnost hitrega odzivanja na situacije ter jasno in učinkovito zagovarjanje svojih ter poslančevih stališč.

Izjemno dinamično delo je izboljšalo tudi moje sposobnosti organizacije, iznajdljivosti in učinkovitosti. Izpostavila bi plenarni teden v Strasbourgu, kjer je delovni tempo še posebej visok, a hkrati koristen z vidika usklajevanja in prioritiziranja ter opravljanja nalog na visokem nivoju. Za študentko Evropskih študij pa je posebej nagrajujoč tudi občutek sodelovanja pri procesu oblikovanja in sprejemanja evropske zakonodaje.

Po dveh mesecih lahko rečem, da precej bolje razumem mehanizme delovanja v Evropskem parlamentu. Natančneje sem se seznanila tudi s številnimi tematikami, ki v širši javnosti niso tako izpostavljene, a zato nič manj pomembne. Med drugim so to teme, ki so povezane s poslančevimi glavnimi parlamentarnimi dejavnostmi, npr. zaščita voda, naslavljanje revščine med otroki, odpravljanje diskriminacije in segregacije pripadnikov manjšin ter problematika glifosata.

Stažiranje v pisarni dr. Milana Brgleza, delo v mednarodnem okolju in življenje v Bruslju so torej prispevali tako k mojemu kariernemu kot osebnemu napredku. Poslancu in njegovi ekipi bi se na tem mestu rada zahvalila za priložnost, številne informacije, novo znanje in dobro vzdušje v pisarni. Izkušnja mi bo ostala v najlepšem spominu.

Natalija Tišler