Vabilo k sodelovanju na nacionalnem spletnem posvetu o evropskih demografskih izzivih

Evropska komisija je 27. januarja predstavila Zeleno knjigo o staranju, s katero želi spodbuditi razpravo o solidarnosti in odgovornosti med generacijami v času, ki ga zaznamujejo izzivi in priložnosti demografskih sprememb.

Demografske spremembe vplivajo na vse generacije ter na vsa področja človekovega ter družbenega življenja. Zato je še kako pomembno, da se odgovori ter rešitve zanje iščejo z vseživljenjskim pristopom, spodbujanjem medgeneracijske solidarnosti, v odprti vseevropski razpravi, v kateri imajo možnost dati enakopraven prispevek vsi relevantni deležniki na evropski ravni in v državah članicah.

Slovenija v primerjavi z drugimi državami članicami EU izstopa po naraščanju deleža prebivalstva starejšega od 65 let, zato je nujno, da se vprašanja lotimo hitro in učinkovito. Z namenom spodbuditi odprto, široko in vključujočo nacionalno razpravo o Zeleni knjigi o staranju evropski poslanec dr. Milan Brglez organizira nacionalni spletni posvet, ki bo potekal v sredo, 31. marca 2021, z začetkom ob 12. uri.

Za sodelovanje na posvetu se lahko prijavite na spodnji povezavi:

https://zoom.us/meeting/register/tJEsc-yhrT0oHtK-vllA02uC3FsiYQHWLJCf