Svetovni dan beguncev v senci pandemije COVID-19

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Pandemija COVID-19 je posegla v življenja tolikih ljudi ter s tako močjo, da je zasenčila številne druge izzive, s katerimi smo se spopadali do njenega nastopa. Množične migracije, rast števila beguncev ter ljudi, ki so razseljeni zaradi preganjanja ter čedalje bolj dramatičnih posledic klimatskih sprememb, so se pomaknili v ozadje, čeprav so se izzivi in stiske ljudi s pandemijo samo še povečali.

Evropska unija še vedno ni rešitve za zagotovitev nadzorovanih in urejenih migracij, s katerimi bi preprečili nešteto izgubljenih življenj ter izkoriščanja ljudi, hkrati pa zagotovili pravičnejšo porazdelitev bremen v oskrbi in vključevanju beguncev. V senci pandemije v državah članicah žal celo nastaja zakonodaja, ki nevarno omejuje dostop do postopkov mednarodne zaščite ali otežuje mednarodni pretok ljudi z namenom pridobivanja znanja.

Medtem ko se borimo za spoštovanje človekove pravice do pribežališča v drugi državi ter določb Konvencije o statusu beguncev, ne smemo pozabiti, da je priznana mednarodna zaščita šele prvi korak, ki je potreben za spopadanje z veliko večjim izzivom – integracijo v družbo. Zato toliko bolj pozdravljam, da je Visoki komisariat Združenih narodov za begunce za obeleževanje letošnjega svetovnega dne beguncev izbral geslo: »Skupaj zdravimo, skupaj se učimo in skupaj lahko zasijemo!« V letu, ko smo iskali izhod iz pandemije, so na plano prišle zgodbe številnih beguncev ter ljudi z begunskim ozadjem, ki so bili v prvih vrstah boja proti pandemiji, naj bo to za šivalnimi stroji, kjer so nastajale zaščitne maske, ali v visokotehnoloških laboratorijih, kjer je potekal razvoj cepiv.

Zgodbe posameznikov in njihovega prispevka k boju proti pandemiji kažejo, da je obnova po krizi lahko uspešna samo, če je vključujoča ter strmi k zaščiti in razvijanju potenciala vsakega izmed nas. Odporno Evropo, ki je usmerjena k potrebam ljudi, moramo graditi solidarno ter skupaj. Z znanjem in voljo, ki imata domovino tam, kjer sta toplo sprejeta.