Smiselna regulacija konoplje ujeta v birokratski primež držav članic in Evropske unije

Komisija v svojem odgovoru na vprašanje skupine poslank in poslancev Evropskega parlamenta, ki sva ga skupaj z evropsko poslanko Tanjo Fajon predlagala konec februarja (https://milanbrglez.eu/za-smiselno-regulacijo-konoplje-na-ravni-eu/), ne podaja najbolj oprijemljivih obrazložitev in k večjemu odpira področja za nadaljnje poizvedovanje in razpravo. Glede umestitve konopljinih izvlečkov v okvir uredbe o novih živilih je pomembno poudariti, da so predstavniki držav članic v pristojnih odborih Komisije odločali o tem predpisu, vendar ni jasno, na osnovi katerih znanstvenih in zgodovinskih dokazov je bila taka odločitev sprejeta.

Dalje, kot je razvidno iz odgovora, se Komisija na splošno zaveda specifičnega položaja malih in srednje velikih podjetij pri dajanju varnih in inovativnih proizvodov na trg, kar je lahko relevantno tudi za CBD. Zato je bilo predlaganih nekaj podpornih mehanizmov, pri čemer se postavlja vprašanje njihove dejanske uporabnosti in učinkovitosti. Nazadnje, kot je možno razumeti iz odgovora, Komisija sicer ne zagotavlja namenskega financiranja raziskav na področju CBD, je pa možno na splošno v okviru programa Obzorje Evropa upravičiti finančna sredstva za raziskave o terapevtskih učinkih kanabinoidov.

Vprašanje Komisiji in njen odgovor sta v celoti objavljena spodaj.