Razmislek ob svetovnem dnevu okolja

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Na povabilo nevladne organizacije Jer nas se tiče, iz Mostarja, sem se včeraj udeležil razprave o varovanju okolja in ravnanju z odpadki v Bosni in Hercegovini, kjer določena neustrezno urejena odlagališča odpadkov, kot je npr. Uborak pri Mostarju, predstavljajo resno grožnjo okolju in zdravju lokalnega prebivalstva. Bližina reke Neretve, kamor bi naj odtekala neprečiščena odpadna voda, pa pomeni, da imajo posledice neustreznega odlaganja odpadkov lahko tudi čezmejne učinke.

Čeprav odlagališče od decembra 2019 dalje nima več dovoljenja za obratovanje, še vedno izvaja svojo dejavnost, pristojne oblasti pa niso v stanju izvršiti dokončnega zaprtja v skladu s predpisi. V takih okoliščinah je ključno delovanje organizaciji civilne družbe, ki opozarjajo na tovrstna nespoštovanja predpisov in okoljsko škodo, ki pomeni grožnjo zdravju lokalnega prebivalstva.

V tem kontekstu sem med drugim izpostavil, da je EU sicer lahko v zgled državam Zahodnega Balkana na področju oblikovanja okoljskih politik in pri zagotavljanju demokratičnosti procesov, ki se tičejo okoljskih zadev. Vendar za utemeljevanje svoje kredibilnosti v odnosu do tretjih držav je nujno, da poskrbi za dosledno uresničevanje lastnih okoljskih zavez, s čimer jim ne nazadnje daje tudi legitimnost.

EU ima ravno sedaj priložnost, da svojo kredibilnost potrdi v aktualnem postopku revizije Aarhuške uredbe predvsem pri zagotavljanju dostopa civilne družbe do učinkovitega pravnega varstva v okoljskih zadevah na ravni Unije. S tem je EU lahko verodostojen sogovornik v dialogu z državami Zahodnega Balkana in pomembno pripomore tudi h krepitvi vloge tamkajšnje civilne družbe, ki se zavzema za zagotavljanje visokih standardov varovanja okolja.

Za preprečevanje škodljivih okoljskih učinkov, ki so lahko tudi čezmejni, je zato nujno, da se omogočijo primerne okoliščine za krepitev sodelovanja, izmenjave izkušenj in podpore (na več ravneh) med EU in državami v regiji, ki si ne nazadnje prizadevajo za članstvo v EU.