Prvi evropski teden enakopravnosti med ženskami in moškimi

Sporočilo evropskega poslanca dr. Milana Brgleza:

Zaključuje se prvi evropski teden enakopravnosti med ženskami in moškimi, s katerim Evropski parlament obeležuje 25. obletnico Pekinške deklaracije o krepitvi vloge žensk in njihovem opolnomočenju skozi vse življenje. Hkrati mineva dvajset let prve resolucije Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti, medtem ko bo naslednje leto minilo desetletje od sprejetja Istanbulske konvencije o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, h kateri še vedno niso pristopile vse države članice in EU.

Želel bi podati spodbudno sporočilo, a se bojim, da so Evropski teden enakopravnosti spolov zasenčili drugi dogodki, ki negativno vplivajo na položaj in uresničevanje pravic žensk. Najbolj neposredno in grobo je vanje poseglo omejevanje pravice do splava na Poljskem. Poleg tega pa tudi vsesplošno zaostrovanje epidemije Covid-19 in s tem povezani ukrepi, ki imajo za posledico poglabljanje neenakosti med ženskami in moškimi.

Gender equality
Vir: svetovni splet
Ukrepi za zajezitev Covid-19 epidemije so že v prvem valu najbolj prizadeli ravno ženske, ki so nadpovprečno zastopane v ključnih, a hkrati nižje plačanih in odpuščanju izpostavljenih poklicih. Epidemija je tako še dodatno poglobila obstoječe neenakosti in neenakopravnosti, ki se najpogosteje odražajo v plačni in pokojninski vrzeli med ženskami in moškimi.Ne le, da do ženske prekomerno zastopane v celi vrsti ključnih skrbstvenih poklicev, temveč je na njihovih plečih dvojno breme krize tudi zato, ker so bile ženske že pred aktualno pandemijo tiste, ki so bile večinsko odgovorne za neformalno nego in oskrbo starejših, otrok in drugih pomoči potrebnih (družinskih članov). Z delom in izobraževanjem na daljavo se je ta pritisk na ženske še dodatno okrepil.

Prihodnost Evrope mora biti osnovana na enakopravnosti. Aktualna pandemija ne more biti izgovor za odlašanje s konkretnimi ukrepi v tej smeri, temveč prav nasprotno dodaten razlog za to, da vztrajamo na enakopravnosti med ženskami in moškimi kot enem izmed ključnih načel obnove po aktualni zdravstveni, gospodarski in socialni krizi.