Pisna obrazložitev glasovanja: Uvrstitev Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem (21/11/2022)

Pri glasovanju o končnem besedilu resolucije sem se vzdržal. Resolucija predstavlja škodljiv odmik od enotnega stališča Evropskega parlamenta, ki je v preteklih resolucijah konsistentno obsodil rusko agresijo na Ukrajino, simbolno in dejansko vztrajal pri podpori Ukrajini, da se brani, in vztrajal pri nujnosti končanja oboroženih spopadov ter razrešitvi konflikta po mirni poti.

Besedilo tokratne resolucije nima podlage v mednarodnem pravu temveč predvsem v partikularnih političnih interesih za populistično orisovanje situacije ter obračunavanje z eno izmed vpletenih držav, v času, ko je oboroženi konflikt še vedno v teku. Z opredelitvijo Ruske federacije kot teroristične države (s teroristi se ne pogaja!), zapira prostor za to, da se reševanje konflikta z bojišča preseli za pogajalsko mizo.

S sprejetjem tovrstnega besedila Evropski parlament ne le ogroža možnosti za iskanje rešitve po mirni poti z EU kot glavnim posrednikom, ampak tudi jemlje kredibilnost postopkom, ki morajo biti sproženi pred mednarodnimi sodnimi instancami za ugotavljanje individualne in objektivne odgovornosti za kršitve mednarodnega humanitarnega prava in vojne zločine pri vseh vpletenih v konflikt.

Odločno podpiram zahtevo po preiskavi in kazenskem pregonu za vojne zločine, storjene med rusko vojaško agresijo v Ukrajini, in sojenje v skladu z mednarodnim pravom pred za to pristojnimi mednarodnimi institucijami, takoj ko bo mogoče.