Pisna izjava: Več Evrope, več delovnih mest – gradimo konkurenčno gospodarstvo za prihodnost v korist vsem

Pozdravljam razpravo o tako pomembni temi, kot je poglabljanje evropskega povezovanja za ustvarjanje novih delovnih mest, čeprav v okviru pomanjkljivega naslova, ki ne daje pravega konteksta. Naslov razprave ne odraža smernic, ki nam jih dala Konferenca o prihodnosti Evrope, ter velikega dela, ki smo ga opravili za izgradnjo socialne Evrope s socialnim vrhom v Portu, z akcijskim načrtom za implementacijo Evropskega stebra socialnih pravic, evropsko minimalno plačo ter minimalnim dohodkom. Pravi naslov razprave bi moral biti več Evrope za več kakovostnih delovnih mest, dostojne, višje plače, socialno pravičnost ter trajnostno gospodarstvo v korist vseh ljudi. Konkurenčno gospodarstvo, ki ni družbeno in okoljsko odgovorno, ni pot v dostojno prihodnost, še najmanj pa tistih najbolj izkoriščanih in zapostavljenih. Prav v imenu konkurenčnosti smo prišli do praks, kakršen je outsourcing – prenašanje donedavno zaposlenih na zunanje izvajalce. Ta razprava bi v resnici morala biti namenjena iskanju načina, kako preprečiti vedno nove o primere prekarizacije, proti kateri se po vrsti drugih skupin delavcev zase in za vse nas prav te dni borijo hotelske sobarice v Sloveniji.