Pisna izjava: Predstavitev programa dejavnosti švedskega predsedstva

Švedska je prevzela predsedovanje Svetu EU v času novih kriz, na čelu z varnostno, energetsko in humanitarno krizo, povzročeno z rusko agresijo na Ukrajino, ter še vedno trajajočega spopadanja z gospodarskimi in socialnimi posledicami preteklih kriz. Švedsko predsedstvo je kot prioritete EU v prihodnjem šestmesečnem obdobju zastavilo varnost, konkurenčnost, zeleni in energetski prehod ter obrambo načela vladavine prava. Ne le temeljne prioritete, temveč tudi vizija za področne politike so osredotočene na gospodarsko rast ter globalni primat EU, v nasprotju s tradicionalnim ugledom Švedske kot primarno socialne ter na dobrobiti ljudi in socialnem dialogu utemeljene družbe. Ugledu, o katerem sem se skozi dialog z deležniki, ki sooblikujejo švedsko politiko zaposlovanja in model socialnega varstva, imel možnost prepričati tudi kot član delegacije Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, ki je decembra obiskala Stockholm. Obžalujem, da so pod vplivom aktualnih notranjepolitičnih zasukov na Švedskem ter nujnih kompromisov s skrajno desno politično opcijo tudi pri evropskih zadevah človekove pravice, vključno z enakostjo spolov ter s človekovimi pravicami skladno azilno politiko, ostale v tretjem planu namesto v ospredju odgovora na aktualne krize. Kljub temu pričakujem, da se bo švedsko predsedstvo pri dnevnem delu postavilo na stran evropskih vrednot, socialnega dialoga ter pravic in pričakovanj ljudi.