Pisna izjava: Položaj Romov, ki živijo v romskih naseljih v EU (4. 10. 2022)

Evropski parlament je v aktualnem mandatu opravil več razprav ter sprejel mnenja in poročila na temo boja proti diskriminaciji Romov in učinkovitih ukrepov za njihovo vključevanje v družbo ter gospodarstvo. Tokratna razprava z ustnima vprašanjema Komisiji in Svetu ter resolucija, ki jo je Evropski parlament pripravil tudi na podlagi izkušenj z našega obiska v marginaliziranih romskih naseljih na Slovaškem, jih nadgrajuje z osredotočanjem na prostorsko segregacijo ter slabe bivanjske razmere v romskih naseljih v Evropski uniji. Evropska unija in države članice morajo storiti veliko več za spopadanje z diskriminacijo Romov ter za njihovo dejansko vključevanje v družbo, začenši z odpravo prostorske segregacije, getoizacije Romov ter nezdravih in nevarnih bivanjskih pogojev. Slednji se namreč odražajo v neenakem dostopu do izobraževanja, trga dela, zdravstva, oskrbe in drugih temeljnih storitev, visokem tveganju revščine in socialne izključenosti. Komisija mora ravnati kot varuh temeljnih pogodb in evropskih vrednot, na čelu s človekovimi pravicami in pravicami manjšin, ter preprečiti, da bi se evropska sredstva porabljala za projekte, ki poglabljajo segregacijo in neenakost Romov. Hkrati pa mora sprejeti ukrepe, ki bodo naslavljali pomanjkanje politične volje ali administrativnih ovir, ki preprečujejo, da bi se sredstva EU porabljala za socialno in družbeno najbolj ranljive skupine.