Pisna izjava: Položaj marginaliziranih romskih skupnosti v EU (07/04/2022)

Romska skupnost predstavlja največjo etnično manjšino v Evropi, ki je raznolika, a jo druži slabši socialni in ekonomski položaj, ki poglablja diskriminacijo ter socialno izključenost njenih članov. Kot je nazorno pokazal naš obisk marginaliziranih romskih skupnosti na Slovaškem, so Romi v bivanje v nedostojnih, zdravje ogrožajočih razmerah in revščino potisnjeni sistemsko, zanje se ne odločajo prostovoljno, niti niso del njihove kulture. Izboljševanje položaja Romov je proces, ki zajema več generacij. Socialna vključenost se začne pri kakovostnem in vsem dostopnem otroškem varstvu ter vključevanju otrok v izobraževanje. Ta ni le ključ za boljšo in enakopravno prihodnost današnjih otrok, temveč pozitivni dejavnik zaposlenosti, ekonomske neodvisnosti ter družbene vključenosti njihovih staršev, predvsem žensk. K izboljšavi socialnoekonomskega položaja Romov lahko pripomore izmenjava dobrih praks in povezovanje pri načrtovanju politik ter ukrepov na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni, ter vključevanje Romov v vse izmed naštetih. Romi v Sloveniji avtohtono bivajo v 20 občinah, katerih občinski sveti vključujejo romske svetnike in delovna telesa za spremljanje položaja romske skupnosti. Doslednost pri načelu »nič o Romih brez Romov« je ključna za izkoreninjanje stereotipov, predsodkov in iz njih izhajajočih diskriminacije ter nestrpnosti, ki sta vredni vsega obsojanja in smo jima žal bili priča tudi v okviru te razprave.