Pisna izjava – Obeležitev 70. obletnice poziva Abbéja Pierra za odpravljanje brezdomstva glede na trdovratno revščino in socialno izključenost

Statistične ocene kažejo, da je bilo leta 2022 med prebivalci EU skoraj 900.000 brezdomcev ter da se njihovo število v večini držav članic po pandemiji naglo povečuje. Dodatno nas mora skrbeti podatek, da po oceni Eurostata več kot 19,2 milijonov ljudi živi v stanovanjih, ki niso primerna za bivanje. Dejstvo, da v Evropski uniji nimamo natančnih statistik o brezdomcih in populaciji, ki živi za bivanje neustreznih objektih, temveč se moramo zanašati na ocene, že samo po sebi pojasnjuje, zakaj so brezdomci ter milijoni drugih ljudi žrtve ali izpostavljeni revščini in socialni izključenosti. Brez zanesljivih in primerljivih podatkov v zvezi s prebivalstvom in stanovanji ne moremo oblikovati učinkovitih evropskih politik, kar pa ne rešuje problema in nas ne odvezuje odgovornosti za (ne)ukrepanje. Države članice morajo prenehati z eksternalizacijo problema brezdomstva na humanitarne organizacije in društva za pomoč in samopomoč brezdomcev ter zavzeti pristop »najprej stanovanja«, saj je ta dokazljivo učinkovit v boju proti revščini in socialni izključenosti brezdomcev. Hkrati pa se moramo sočasno z uresničevanjem zelenega prehoda spopasti z neustreznimi (slabo izoliranimi, energetsko potratnimi, prenatrpanimi, nefunkcionalnimi …) stanovanji kot javnozdravstvenim problemom, ki ogroža zdravje ljudi in jih potiska v revščino ter socialno izključenost.