Pisna izjava: Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima: pristop EU (14/02/2023)

Razprava o vmesnem poročilu glede pridružitve Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) poteka v času, ko se na globalni ravni, pa tudi v EU, povečuje število primerov hudih oblik nasilja nad ženskami. Žensk ne ogrožajo zgolj avtoritarni režimi, temveč se je še posebej v obdobju od začetka pandemije povečalo število primerov nasilja v domačem in spletnem okolju. Prav na tem področju mora tudi EU storiti več, da bi lahko preprečila nasilje na svojih tleh ter prevzela vodilno vlogo v svetu. Pozdravljam predlog direktive o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki bo na ravni EU poenotila načela in skupna pravila pri preprečevanju nasilja ter zaščiti žrtev. Ta direktiva lahko dopolni, ne more pa nadomestiti Istanbulske konvencije, ki ostaja najbolj celovit in najmočnejši instrument za preprečevanje nasilja ter zaščito žrtev. Komisija in Svet morata najti način za odpravo blokade pristopa EU k Istanbulski konvenciji, skladno z mnenjem Sodišča EU 1/19 iz oktobra 2021, ter se zoperstaviti lažem in zlonamernim interpretacijam te Konvencije v posameznih državah članicah, ki se množijo z vsakim dnem odlašanja z ratifikacijo.