Pisna izjava: Evropsko leto mladih 2022 (14. 12. 2021)

Pozdravljam sklep Parlamenta in Sveta o evropskem letu mladih 2022, s katerim želi EU okrepiti svoja prizadevanja in prizadevanja držav članic skupaj z regionalno in lokalno administracijo ter predstavniki civilne družbe za dolgoročno opolnomočenost mladih. Ta politični cilj Unije je pomemben, saj so mladi, še zlasti v okoliščinah aktualne pandemije, posebej ranljiva skupina. Vsak dodaten napor v smeri zagotavljanja njihove dobrobiti je zato več kot dobrodošel. Želel bi samo spomniti, da so (vsaj v prvem delu pandemije) številne države v odgovor na pandemijo prvo zapirale šole in jih tudi nazadnje odpirale. Onemogočena so bila pripravništva in vajeništva. Mladi so bili prvi, ki so izgubljali (prve) priložnosti za zaposlitev. Ne nazadnje pa so bili prikrajšani za prostočasne dejavnosti in družabno življenje. Vse to pa se odraža v težkih ekonomskih, predvsem pa socialnih ter psiholoških posledicah zanje. Zato bi si želel, da evropsko leto mladih ne ostane samo črka na papirju, temveč spodbudi države članice k oblikovanju konkretnih politik in iniciativ, ki bodo omogočile vlaganje v mlade, s poudarkom na ranljivih skupinah in odpravljanju neenakosti. Kot sem že poudaril ob drugih priložnostih, je tudi usklajenosti nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost s cilji Okrepljenega jamstva za mlade ustrezen pristop v tej smeri.