Obrazložitev glasu: Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo (B9-0343/2020)

Glasoval sem za resolucijo, ki opozarja na vpliv ukrepov proti Covid-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice.

Aktualna pandemija ter ukrepi za njeno obvladovanje nujno posegajo v življenje v demokratični družbi ter temeljne pravice. V situacijah višje sile, kot je pojav pandemije, je omejevanje posameznih človekovih pravic legitimno sredstvo za zavarovanje temeljnih pravic, začenši z življenjem in zdravjem, najbolj ranljivih članov družbe. Tovrstna izjema pri omejevanju posameznih pravic ali pri njihovi začasni razveljavitvi je nenazadnje predvidena v samih ključnih pravnih instrumentih človekovih pravic, vključno s 15. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah. Za čas trajanja vojne ali izrednih razmer je možno omejiti ali celo začasno razveljaviti večino pravic, vendar zgolj v nujnem obsegu ter pod pogojem nediskriminacije. Resolucija pravočasno in s potrebno mero kritičnosti opozarja na nevarnost ter dejansko prisotnost omejevanja temeljnih pravic (svobode gibanja, zbiranja in združevanja, zasebnosti in varstva podatkov itd.) v državah članicah, pogosto brez ustreznih pravnih podlag, nesorazmerno ter v neskladju s ciljem obvladovanja pandemije Covid-19 in načelom prepovedi diskriminacije. Zaradi nepopravljivih posledic za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki jih imajo lahko tovrstne prakse, vidim kot ključen poziv Komisiji, da spremlja ter usklajuje ukrepanje držav članic ter ustrezno ukrepa za zavarovanje temeljnih vrednot EU.