Obrazložitev glasu: Vloga davčne politike v času krize (12. 12. 2023)

Na predlog evropskih poslan/k/cev desnih političnih skupin je k osnutku poročila Evropskega parlamenta o vlogi davčne politike v času krize bil vložen predlog spremembe, ki kategorično nasprotuje možnosti začasne uvedbe davka na presežne dobičke v državah članicah kot omejenemu ukrepu za spopadanje s posledicami inflacije. Ker ta predlog spremembe ni bil potrjen in ker nasploh evropske/i poslan/ke/ci desnih političnih skupin nasprotujejo tistim obdavčitvam na ravni EU, ki jih države članice niso sposobne, voljne ali zmožne uvesti, je ob končnem glasovanju padlo celotno poročilo. Sam sem glasoval zanj, saj smo v zadnjih nekaj letih priča nizu izrednih razmer, kot so pandemija covida-19, ruska vojaška agresija proti Ukrajini, energetska kriza, vse več pa je tudi naravnih katastrof, ki so posledica podnebnih sprememb. Izredne razmere zahtevajo tudi izredne ukrepe. V tej luči menim, da ima davčna politika ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega delovanja mehanizmov gospodarskega okrevanja in družbene odpornosti kot odziv na izredne gospodarske in družbene pretrese. Pri tem pa razumem začasni davek na presežne dobičke podjetij kot enega izmed pomembnejših instrumentov davčne politike, ki lahko predstavlja učinkovit odziv v aktualnih in bodočih kriznih razmerah, še zlasti v smislu zagotovitve dodatnega podpornega ukrepa za pomoč ranljivim skupinam in gospodinjstvom ter srednjemu razredu.