Obrazložitev glasu: Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (A9-0170/2020 – Michal Šimečka)

Resolucijo, v kateri Evropski parlament poziva k uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, sem odločno podprl.

Spoštovanje temeljnih vrednot EU iz 2. člena Pogodbe o Evropski uniji je prvi nujni pogoj, ki ga mora spoštovati sleherna država kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Ne zadostuje le deklaratorna zavezanost, temveč je spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, v procesu pristopanja podvrženo podrobnemu pregledu ter pogojevanju.
Zaveza temeljnim vrednotam s članstvom v EU seveda ne preneha in njihovo spoštovanje ni nikoli docela doseženo ter zagotovljeno, zato je nerazumljivo, da EU nima mehanizma, s katerim bi učinkovito spremljala in uveljavljala izpolnjevanje teh kriterijev tudi v vseh državah članicah.
Ostri napadi na temeljne vrednote v posameznih državah članicah kažejo, da potrebujemo nov mehanizem, ki bo dopolnjeval obstoječe, zato da bi ohranili in okrepili samo jedro in namen delovanja EU ter zaščitili človekove pravice evropskih državljank in državljanov. Slednje je zame še toliko bolj pomembno, ker človekove pravice ne le ščitijo ljudi, v službi katerih smo, temveč so povezovalni element političnega delovanja na vseh relevantnih ravneh, od nacionalne, prek evropske do globalne.