Obrazložitev glasu: Trajnostno upravljanje podjetij, 17-12-2020

Pozdravljam samoiniciativno poročilo Evropskega parlamenta z resolucijo o trajnostnem upravljanju podjetij, ki dosledno upošteva dva ključna konstitutivna elementa družbene odgovornosti podjetij. To sta skrb za človekove pravice in varstvo okolja (v povezavi s podnebnimi spremembami). Resolucija priznava dosedanje napore EU pri sprejemanju različnih pobud na tem področju, kot so direktiva o pravicah delničarjev, direktiva o nefinančnem poročanju, uredba o razkritjih in uredba o taksonomiji, akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti in zaveze Komisije za pregled in medsebojno uskladitev nekaterih obstoječih zakonodajnih aktov. Vendar hkrati poziva Komisijo tudi k uvedbi nove zakonodaje o potrebni skrbnosti in dolžnostih upravnih odborov. Pri tem je pomembno, da resolucija zagovarja opredelitev interesa podjetja onkraj finančnega interesa delničarjev, pri čemer poudarja, da bi morala podjetja pri oblikovanju in sprejemanju svojih trajnostnih strategij vključevati vse deležnike, katerih pravice in interesi so podvrženi vplivu odločitev podjetij, kot so zaposleni, sindikati, lokalne skupnosti, domorodna ljudstva, združenja državljanov, delničarji, civilna družba in okoljske organizacije. Iz naštetih razlogov in ob zavedanju vse večjega pomena trajnostnega pristopa k upravljanju podjetij v sodobnem neizprosnem tekmovanju za dostop do naravnih virov in njihovo izkoriščanje, ki se prepogosto kaže v degradaciji človekovega in naravnega okolja, sem pričujočo resolucijo podprl.