Obrazložitev glasu: Sum korupcije z izvorom iz Katarja in širša potreba po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah (15/12/2022)

Podprl sem resolucijo glede suma korupcije z izvorom iz Katarja, ki predstavlja prvi kolektivni politični odziv Evropskega parlamenta na razkritje domnevnih dejanj korupcije, pranja denarja in sodelovanja poslancev, nekdanjih poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta v kriminalnih dejavnostih z namenom vplivanja na odločitve, ki jih sprejemamo. V fazi, ko potekajo predkazenski postopki v zvezi s predmetno zadevo, je ob spoštovanju domneve nedolžnosti nujno, da ponovno izrazimo ničelno toleranco do sleherne oblike nedovoljenega vplivanja na politike EU na eni strani ter do sprejemanja podkupnin in daril v zameno s strani političnih funkcionarjev ter uslužbencev v odločevalskih strukturah evropskih in nacionalnih političnih institucij na drugi. Evropski parlament in vse njegove pristojne službe morajo polno sodelovati pri zadevni kazenski preiskavi. Pregledati in po potrebi okrepiti moramo notranje mehanizme za spremljanje poskusov korupcije v evropskih institucijah. Obenem je nujno povečati preglednost našega dela, tako za namene preprečevanja korupcije kot spopadanje z demokratičnim deficitom v EU. Izkoristiti moramo »kapital« Konference o prihodnosti Evrope ter dokazati, da pri svojem delu izhajamo iz interesa ljudi, odločamo po lastni vesti, brez navodil kogarkoli iz domovine ali tujine, ter da pri svojih odločitvah na podlagi skrbno pretehtanih vsebinskih argumentov ne klonemo niti pod pritiskom oblikovanja vsakršne politične večine.