Obrazložitev glasu: Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, 17-12-2020

Pričujoča resolucija Evropskega parlamenta je bila oblikovana v luči namere Komisije, da predstavi novo podnebno strategijo kot ključen sestavni del podnebne politike EU. Evropski parlament s tem opominja Komisijo k spoštovanju najvišjih možnih standardov in upoštevanju ustreznih trajnostnih pristopov v različnih segmentih podnebne politike EU, kot so zaščita okolja s poudarjanjem pomena zelene infrastrukture, vključevanje prilagajanja podnebnim spremembam v vse ustrezne politike EU, podnebno financiranje s poudarkom na instrumentu za okrevanje, raziskave na področju podnebnih sprememb in podnebnega prilagajanja ter načrtovanje preprečevanja in upravljanja kriz, ki so povezane s podnebjem oziroma okoljem (tudi v primeru pandemij). Posebej pozdravljam poziv k okrepitvi sistemov socialne zaščite za najranljivejše posameznike in skupnosti, ki so še toliko bolj podvrženi negativnim učinkom podnebnih sprememb. Ob tem pozdravljam tudi spodbudo k upoštevanju vidika spola z ranljivostjo žensk in deklet ter zagotavljanja enakosti spolov pri sooblikovanju politik, ki se tičejo prilagajanja podnebnim spremembam. Pomembno je tudi poudarjeno zavedanje o pripravljenosti EU na razseljevanje ljudstev zaradi podnebnih sprememb in o potrebi po sprejemu ustreznih ukrepov za zaščito človekovih pravic prebivalstva, ki ga ogrožajo učinki podnebnih sprememb in silijo v migracije. V prepričanju, da je deklarativna teža pričujoče resolucije kot take pomembna vsebinska usmeritev Komisiji pri njenem nadaljnjem oblikovanju predloga podnebne strategije, sem slednjo podprl.