Obrazložitev glasu: Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP (A8-0200/2019 – Peter Jahr)

Predloga uredbe o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki je eden izmed svežnja treh zakonodajnih predlogov za reformo skupne kmetijske politike, nisem podprl. Predlog reforme je vseboval skoraj 1360 amandmajev, kar že samo po sebi kaže na očitno in nepremostljivo razdvojenost med političnimi skupinami in celo znotraj njih. Slednja se je tokrat pokazala predvsem v dveh aspektih, tj. v okoljskemu in socialnemu. Ker se zavedam pomena in teže deklarativnih smernic, ki jih je Evropska komisija opredelila v evropskem zelenem dogovoru ter še bolj korenito v strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in novi strategiji »od vil do vilic«, sem se takega nazora držal tudi pri glasovanju o amandmajih. Težnja slednjih je bila namreč naravnati reformo kmetijske politike v bolj progresivno smer zaščite okolja, spopadanja s podnebnimi spremembami, ohranjanja biotske raznovrstnosti in izboljšanja položaja malega kmeta predvsem v odnosu do velikih pridelovalcev v EU. Ker take dopolnitve meni kot socialnemu demokratu nedvoumno predstavljajo (politični skupini evropskih socialistov in demokratov pa bi morale predstavljati) rdečo črto, sem se pri končnem glasovanju izrekel proti predlogu uredbe.