Obrazložitev glasu: Segregacija in diskriminacija romskih otrok v izobraževanju

Glasoval sem za resolucijo, ki poudarja pomen izobraževanja kot edinega načina, da se romskim otrokom zagotovi dostojno zaposlitev, boljšo prihodnost in uspešno integracijo v družbo. V tej luči je nujno čimprej odpraviti njihovo diskriminacijo v izobraževanju, ki se med drugim vrši v obliki neproporcionalnega deleža Romov v šolah za otroke s posebnimi potrebami, prostorske segregacije v šolah in celo vzpostavitve vzporednih izobraževalnih sistemov za Rome. Pozdravljam politično voljo Komisije in Parlamenta, da skupaj naredimo več za to, da končno v celoti odpravimo segregacijo ter druge oblike diskriminacije romskih otrok v izobraževanju, ne pa jih zgolj prepolovimo, kakor to predvideva Strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov 2020-2030. Tovrstne prakse namreč grobo kršijo temeljna načela demokracije in pravne države, zlasti ko gre za varstvo pravic manjšin. Obenem me veseli, da amandmaji, s katerimi skuša skrajna desnica odgovornost za pomanjkanje napredka pri integraciji Romov enkrat več preložiti na posamezne pripadnike in pripadnice romskih skupnosti, niso bili sprejeti. Države članice hkrati pozivam k doslednemu uresničevanju Strateškega okvira EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov 2020-2030, nacionalnih strategij za vključevanje Romov in Evropskega jamstva za otroke, ter k vključevanju Romov v načrtovanje in izvajanje vseh politik, ki jih zadevajo.