Obrazložitev glasu: Resolucija o razmerah na ukrajinski meji in na ozemljih, ki jih zaseda Rusija (16. 12. 2021)

Glasoval sem proti resoluciji o razmerah na ukrajinski meji in na ozemljih Ukrajine, ki jih zaseda Rusija. V razmerah nenehnega stopnjevanja napetosti med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Rusijo na drugi strani, Evropski parlament z do sedaj najostrejšim jezikom in mestoma militaristično retoriko na noben način ne prispeva k zmanjševanju napetosti ter ustvarjanju pogojev za iskanje mirne rešitve konflikta, za katero se hkrati še vedno izrecno zavzema. Medtem ko besedilo vso odgovornost za nastale razmere pripisuje Rusiji ter poziva k prenehanju z enostranskimi ukrepi ter krepitvijo vojaške prisotnosti vzdolž meje z Ukrajino, pa odkrito spodbuja k vojaški podpori Ukrajini in dobavi obrambnega orožja ter se pri tem sklicuje na 51. člen Ustanovne listine Združenih narodov (UL ZN) glede pravice do individualne in kolektivne obrambe. Ta referenca na VII. poglavje UL ZN ter pogojevanje dialoga z Rusijo z zamenjavo režima posebej nevarno implicirata, da so trenutne razmere le še korak do možnosti oboroženega spopada. Ker pri svojem delu dosledno izhajam iz temeljnih načel mednarodnega prava, na čelu z mirnim reševanjem mednarodnih sporov, Ustave Republike Slovenije, ki narekuje zagotavljanje varnosti države izhajajoč iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja, ter evropskih vrednot, take resolucije nisem mogel podpreti.