Obrazložitev glasu: Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019 (A9-0226/2020 – Clare Daly), 26-11-2020

Tako kot (žal tesna) večina poslank in poslancev sem glasoval za poročilo glede stanja temeljnih pravic v Evropski uniji, ki ugotavlja vsesplošno nazadovanje na področju varstva človekovih pravic v Uniji. Zelo nas mora skrbeti, da je do očitnega nazadovanja prišlo še pred razmahom pandemije Covid-19, ki je že in bo v sledeči ekonomski in socialni krizi še dodatno poglobila neenakosti ter negativno vplivala na uresničevanje temeljnih pravic. Posebej velja izpostaviti problem ekonomske in socialne izključenosti, ki sta narasli ob omejevanju vlaganja v javne storitve, kar posebej negativno vpliva na pravice ranljivih skupin. Poročilo naslavlja tudi problem očitnega nazadovanja na področju enakosti spolov, vključno z napadom na spolne in reproduktivne pravice ter zdravje žensk. Zaradi njihovega pomena za stanje demokracije v družbi, kot posebej problematični izstopajo normalizacija sovražnega govora ter na drugi strani napad na medijsko svobodo ter svobodo izražanja. Poročilo podaja temeljit pregled stanja ter poziva h konkretnim ukrepom za njegovo izboljšanje, obžalujem pa, da so bili zavrnjeni amandmaji, ki naslavljajo in obsojajo konkretne kršitve v specifičnih državah članicah, četudi potrjene s strani Evropskega sodišča za človekove pravice ter drugih uveljavljenih mednarodnih mehanizmov. Ko gre za spoštovanje človekovih pravic, se načelnost ne bi smela nikoli pokoravati kompromisu in političnemu pragmatizmu.