Obrazložitev glasu: Razglasitev EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ (11. 3. 2021)

Glasoval sem za resolucijo Evropskega parlamenta, ki razglaša EU kot »svobodno območje za osebe LGBTIQ«. Velika večina (492) neposredno izvoljenih predstavnikov državljanov EU smo s tem odločno pritrdili osnovni premisi, da so pravice LGBTIQ oseb človekove pravice. Za EU so torej diskriminacija, sovražni govor, fizično nasilje in ostala dejanja, namenjena neposrednemu ali posrednemu škodovanju dobrobiti pripadnikov dotične družbene skupine, nesprejemljivi. Čeprav je resolucija kot taka deklaratorne narave, pa ima izjemno politično težo, saj je bistven kontrapunkt političnim ambicijam in težnjam v nekaterih državah članicah in še zlasti na Poljskem, kjer je od marca lani več kot 100 regij, okrožij in občin sprejelo resolucije, s katerimi so se te upravne ravni razglasile za neodvisne od t. i. ideologije LGBTI. Nedopustno je, da se strankarski politični kapital v nekaterih državah članicah, ki imajo ne nazadnje svoje obveznosti in dolžnosti tako po mednarodnem pravu kot na osnovi Pogodb EU glede spoštovanja in uresničevanja temeljnih pravic, gradi na zatiranju pripadnikov določenih družbenih skupin. To je praksa, nevredna evropskega civilizacijskega razvoja, katero moremo preseči in odpraviti – kot posamezniki, skupnost in kot (evropska) družba. Predmetna resolucija, za katero sem še posebej vesel, da s(m)o zanjo glasovali prav vse članice in člani skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov, je pomemben korak v to smer.