Obrazložitev glasu: Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) (A9-0196/2020 – Cristian-Silviu Buşoi)

Resolucija Parlamenta o novem programu za zdravje EU pomeni skupni odziv Unije na pomanjkljivosti in anomalije zdravstvenih sistemov v Evropi, ki so prišli v času pandemije še toliko bolj do izraza in imeli bistvene posledice na zdravje in dobrobit Evropejcev. Pozdravljam dejstvo, da nov predlog programa za zdravje dodatno krepi pristojnosti in zmogljivosti Unije na kritičnih področjih upravljanja čezmejnih groženj javnemu zdravju, zagotavljanja zalog in dostopnosti oziroma cenovne ugodnosti zdravil ter krepitev zdravstvenih sistemov EU. V tej luči tudi posebej pozdravljam rezultat pogajanj med Svetom in Parlamentom, ki so potekala ob robu tokratnega plenarnega zasedanja, pri čemer je ob vztrajnosti pogajalcev Evropskega parlamenta bil dosežen dogovor o trikratnem povišanju postavke za program zdravja Unije na 5,1 milijard evrov od začetnega predloga Sveta v višini 1,7 milijard. Verjamem, da tak dogovor še dodatno utrjuje zavedanje držav članic o pomenu krepitve ukrepov na ravni Unije za dopolnitev nacionalnih politik na področju javnega zdravja v okviru pravnih zmožnosti, ki jih opredeljuje pogodbeni okvir EU. Iz naštetih razlogov in ker verjamem, da narava izzivov, s katerimi se sooča Unija, zahteva primerno stopnjo nadaljnje integracije in harmonizacije na relevantnih področjih, če želimo zagotoviti učinkovit odziv tudi na zdravstvene krize, ki jih je možno pričakovati v bodoče, sem resolucijo podprl.