Obrazložitev glasu: Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja (A9-0020/2020 – Sven Mikser)

Naslednji pregled Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja bo zaznamovala pandemija Covid-19, po nedavno izpolnjenem kriteriju 50 ratifikacij, pa tudi že veljavna Pogodba o prepovedi jedrskega orožja. Kakor izpostavlja tudi samo priporočilo visokemu predstavniku in Svetu, je potrebno podatek o številu držav, ki so sprejele, podpisale in ratificirale pogodbo, vzeti za dokaz, da želi večina mednarodne skupnosti doseči cilj, da bi bil svet brez jedrskega orožja. Vendar pa je z zavrnitvijo amandmajev, s katerimi bi države članice pozvali k začetku postopka ratifikacije po vzoru Avstrije, Malte in Irske, ali da privzamejo vsaj vlogo opazovalk, tudi Evropski parlament zamudil priložnost, da bi se zavzel za enotno stališče EU v prid simboličnemu in dejanskemu napredku pri jedrskem razoroževanju. Obenem pa so bile sprejete dopolnitve, ki so besedilo na več mestih ošibile z vztrajanjem pri postopnosti omejevanja jedrskega orožja. Ker je Evropski parlament na ta način pristal na relativizacijo grožnje jedrskega orožja za mednarodni mir in varnost ter v času, ko obeležujemo 75. obletnico ustanovitve OZN, ni izkoristil priložnosti, da bi s svojimi stališči prispeval k progresivnemu razvoju mednarodnega prava in načelni drži glede ciljev in namenov, za katere je bila organizacija ustanovljena, sem se pri končnem glasovanju o priporočilu vzdržal.