Obrazložitev glasu: Prihodnost odnosov med EU in ZDA (6. 10. 2021)

Po sprejetju strategij odnosov med EU in Rusko federacijo ter med EU in Kitajsko Evropski parlament na tokratnem zasedanju odloča o strategiji bilateralnih odnosov s tretjo veliko silo in partnerico v multipolarni mednarodni skupnosti. Obsežno in poglobljeno poročilo vsebuje veliko ugotovitev in točk glede dvostranskega sodelovanja na področju različnih politik, v okviru globalnega gospodarstva ter globalnega varnostnega okolja, predvsem pa zame ključnih skupnih naporov za ponovno vzpostavitev multilateralizma, s katerimi se strinjam. ZDA so nedvomno pomembna partnerica EU in njenih držav članic, s katero delimo številne temeljne vrednote in interese ter si želimo krepiti odnose. Vendar partnerstvo in zaupanje z ZDA, tako kot v primeru katerihkoli drugih bilateralnih odnosov, ne sme biti »slepo« ter vnaprej izključujoče do nujnih drugih partneric v mednarodni skupnosti, kar je kriterij, ki je vodil moje odločanje že v primeru strategij odnosov z Rusko federacijo ter Kitajsko. Ker predlagano končno besedilo strategije odnosov med EU in ZDA ne izpolnjuje tega kriterija, ker je besedilo neuravnoteženo v korist gospodarskih ter varnostno-obrambnih tem, ker v bilateralno strategijo pretirano vpleta ter zavzema pozicijo v dvostranskih odnosih ZDA s tretjimi državami in ker pogrešam samokritičnost v zvezi s preteklim in aktualnim angažmajem ZDA in EU v svetu ter doma, sem se pri glasovanju vzdržal.