Obrazložitev glasu: Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2024, oddelek III – Komisija (19. 4. 2023)

Sem del večine, ki je zavrnila predlog poročila o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2024. Parlament tako ostaja brez stališča v zvezi s poglavitnimi prioritetami za pripravo proračuna Unije za leto 2024, v katerem bodo še bolj prišle do izraza socialne in ekonomske posledice kriz, kakor je pretekla pandemija, še vedno trajajoča vojna v Ukrajini ter energetska in splošna draginja, hkrati pa bo odločilno za pripravo smernic za naslednji sklic Parlamenta ter prihodnjo Komisijo. Pa vendar je umanjkanje smernic Parlamenta manjše zlo kot slabe proračunske smernice, ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU, pričakovanji in potrebami ljudmi. Desna sredina Parlamenta je s pomočjo skrajne desnice skozi zadnja vrata uspela pripeljati dopolnilo, s katerim bi v nasprotju z določbami temeljnih pogodb EU ter svojimi predhodno sprejetimi stališči pozvali k mobilizaciji znatnih finančnih in drugih sredstev EU za gradnjo zidov ter druge infrastrukture za preprečevanje prihodov migrantov. Če bi v duhu kompromisa še lahko toleriral zavrnitev dopolnil, ki so skušala okrepiti socialno dimenzijo politik ter več sredstev nameniti za boj proti revščini in socialni izključenosti najranljivejših skupin, pa je bil tovrstni vnovični poskus zlorabe migracij zame in za mojo politično skupino rdeča črta, ki je ne smemo nikoli prestopiti.