Obrazložitev glasu: Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2022

Glasoval sem za poročilo o politiki konkurence, ker pozdravljam učinkovito odzivanje EU na krizo preko politike varstva konkurence. Poročilo namenja večjo pozornost blaženju negativnih učinkov na celotno gospodarstvo EU in njenih prebivalcev, ki jo je v veliki meri povzročila ruska agresija proti Ukrajini. Učinkovito izvrševanje pravil EU o konkurenci je namreč zaradi krize še toliko bolj pomembno. Poročilo spodbuja države članice za uvedbo nadaljnjih zavezujočih pogojev za prejem državne pomoči in pri tem izključuje tista podjetja, ki se izogibajo davkom. Poudarja tudi potrebo po zaščiti ranljivih potrošnikov, celovitost enotnega trga, spodbuja močnejšo vključenost Evropskega parlamenta v politiko konkurence ter še naprej zagovarja trajnostni način delovanja. Ključno je tudi zagotavljanje internetne nevtralnosti. Predvsem s tem v zvezi bi pričakoval bolj odločno besedilo, ki vsebinsko opredeljuje dovolj jasne in natančne pogoje za zagotovitev internetne nevtralnosti ter predloge za način plačevanja dajatev tistih, ki služijo preko uporabe telekomunikacijskega omrežja.