Obrazložitev glasu: Obeti za dvodržavno rešitev za Izrael in Palestino (14/12/2022)

V času ruske agresije na Ukrajino ter številnih kriz v evropski soseščini, ki so zasenčile trajajoče konflikte in upočasnile prizadevanja za njihovo reševanje, pozdravljam, da je Evropski parlament po dolgem času na plenarni ravni opravil razpravo glede obetov dvodržavne rešitve konflikta med Izraelom in Palestino. Prvič po letu 2017 je sprejel tudi resolucijo na to temo. Resolucijo sem podprl, ker so v osnovnem besedilu, ki je bilo predloženo za razpravo, bila ponovno zapisana tako splošna stališča Parlamenta do tega vprašanja, na čelu z neomajno podporo dvodržavni rešitvi s pristnimi pogajanji na podlagi že uveljavljenih parametrov za tovrstno rešitev, kakor tudi vnovična obsodba prakse nezakonitih izraelskih naselbin, nasilnih dejanj nad Izraelci in Palestinci in vseh drugih ovir, ki zmanjšujejo obete za uresničitev dvodržavne rešitve za Izrael in Palestino. Z resolucijo je dana ponovna podpora reševanju konflikta v multilateralnem kontekstu ter s polnim spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic. Hkrati pa obžalujem, da je končno besedilo, ki ga je potrdil Evropski parlament, slabša različica sebe, ker so bila s podporo politične desne sredine in populistične desnice sprejeta dopolnila, ki so tudi z nekaterimi vrednostno zaznamovanimi opredelitvami porušila skrbno ubeseden opis stanja v reševanju konflikta.