Obrazložitev glasu: Močna socialna Evropa za pravičen prehod, 17-12-2020

Glasoval sem za Poročilo o močni socialni Evropi za pravičen prehod. Gre za nadvse pomembno dopolnilo prej sprejetim besedilom Evropskega parlamenta, ki v načrt za pravičen prehod na bolj zeleno ter trajnostno gospodarstvo in družbo vnaša tudi nepogrešljiv element socialne politike, ki je predhodno izostal zaradi pomanjkanja politične volje. Trajnostni razvoj lahko temelji le na treh enakopravnih stebrih – gospodarskem, socialnem in okoljskem. Povedano drugače, trajnostnega razvoja ne more biti brez zagotavljanja visoke ravni socialne pravičnosti, medgeneracijske solidarnosti ter skrbi za to, da pri družbenem napredku ni nihče zapostavljen. Osnova za to je pospešeno izvajanje agende za trajnostni razvoj do 2030 ter čim prejšnje sprejetje in dosledno izvajanje akcijskega načrta za implementacijo Evropskega stebra socialnih pravic in njegovo vključitev v vse evropske politike, na čelu s procesom evropskega semestra. Pandemija Covid-19 je enkrat več pokazala na veliko ranljivost evropske družbe ne le v zdravstvenem, ampak tudi v gospodarskem socialnem smislu. K sreči je večina poskusov razvodeneti resolucijo s predlogi dopolnil za obravnavo na plenarni ravni spodletela, tako da je bilo sprejeto napredno in koherentno besedilo, ki predstavlja dobro osnovo za obnovo in izgradnjo socialno pravičnejše evropske družbe po pandemiji, začenši z agendo iz Porta.