Obrazložitev glasu: Kršenje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in dejstvo, da maroške oblasti v migracijski krizi v Ceuti izrabljajo mladoletnike (10. junij 2021)

Tako z moralnega kot mednarodnopravnega vidika uživajo otroci poseben status ter morajo biti deležni naše posebne skrbi in zaščite. Vsakršna instrumentalizacija otrok za doseganje političnih ciljev (v mednarodnih sporih) je povsem zavržna, pa vendar končnega besedila, še posebej po tem, ko so bili zavrnjeni amandmaji, ki poudarjajo nujnost spoštovanja mednarodnega prava v kontekstu mednarodnih migracij, resolucije nisem mogel podpreti. Končno besedilo resolucije se namreč oddaljuje od naslova in namena resolucije, tako da so pravice in največja korist otrok postavljeni v senco političnega ter diplomatskega spora Španije z Marokom. S poudarkom na ozemeljski nedotakljivosti ter kriminalizacijo migracij z vračanjem k jeziku t. i. ilegalnih migracij, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom, še posebej duhom in določbami Konvencije o statusu beguncev, Evropski parlament daje nevaren signal, da dopušča ali se celo postavlja na stran omejevanja dostopa do mednarodne zaščite. Čeprav je Sodišče Evropske unije decembra 2020 nedvoumno razsodilo, da je Madžarska z omejevanjem pravice do vlaganja prošenj za mednarodno zaščito izključno na območju tranzitnih centrov v obmejnem območju zunaj svojega ozemlja kršila pravo EU, v posameznih državah članicah ponovno vznikajo ideje o podobnih zaostritvah politik na področju mednarodne zaščite. Evropski parlament bi moral vse tovrstne prakse v resolucijah dosledno zavračati in obsojati.