Obrazložitev glasu: Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2020

Čeprav menim, da je Ustanovna listina združenih narodov ter na njej utemeljeni sistem mednarodnega miru in varnosti, znotraj katerega so države dolžne spore reševati z uporabo mirnih sredstev, poglavitni multilateralni forum za mednarodna varnostna vprašanja, podpiram sodelovanje držav članic na področju varnostne in obrambne politike. Porast akterjev, ki prisegajo na realistični pogled na mednarodne odnose ter vedno nove in hibridne oblike grožnje mednarodnemu miru in (osebni ali človekovi) varnosti, ki se jih ni mogoče obraniti s klasičnimi sredstvi, zahtevajo tesnejše strateško sodelovanje ter tudi določeno stopnjo avtonomije EU na tem področju. Tako povezovanje je legitimno in ima mojo podporo, dokler države članice in EU kot celota dosledno spoštujejo mednarodno pravo ter s svojimi pobudami in dejanji prispevajo k pozitivnemu razvoju mednarodnega prava na tako temeljnem področju, kot je vzpostavljanje in ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Ker končno besedilo poročila, predvsem po glasovanju o zame ključnih dopolnilih na temo izpolnjevanja cilja sveta brez jedrskega orožja ter prepovedi avtonomnih orožnih sistemov, pomeni izrazit in nedopusten odmik, ki zavira pozitiven razvoj mednarodnega (običajnega) prava pri omejevanju globalnega oboroževanja in popolni prepovedi ter izkoreninjenju najbolj smrtonosnih in nehumanih oblik oborožitve, končnega besedila poročila nisem podprl.