Obrazložitev glasu: Izboljšanje razvojne učinkovitosti in uspešnosti pomoči (A9-0212/2020 – Tomas Tobé), 25-11-2020

Pozdravljam težnje Evropskega parlamenta za izboljšanje učinkovitosti razvojne pomoči, saj je slednja ključna za doseganje trajnosti učinkov in lokalnega lastništva razvojnih projektov. Obžalujem pa dejstvo, da je večji del predstavnikov desne, skrajno desne, konservativne in liberalne politične opcije v določeni meri uzurpiralo predmetno resolucijo za promocijo svoje politične agende do migracij na način, ki ni v skladu z dogovorjenimi načeli razvojne učinkovitosti. Namreč k resoluciji sta na predlog poslank in poslancev Evropske ljudske stranke bila izglasovana amandmaja, ki poskušata spodkopati skoraj soglasni kompromis, dosežen pri oblikovanju in sprejemu predloga resolucije na ravni Odbora za razvoj, proti pogojevanju dodeljevanja (tako razvojne kot humanitarne) pomoči državam v razvoju z njihovimi prizadevanji za upravljanje migracij. Kljub nezakonodajni naravi poročila sta predloga sprememb resno tveganje za oslabitev mandata Evropskega parlamenta v okviru aktualnih pogajanj s Svetom glede prihodnjega izvajanja instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). Za ta pogajanja je namreč bila določena skupna rdeča črta napram nameri Sveta, da dodeljevanje razvojne pomoči državam v razvoju pogojuje s sodelovanjem z EU pri vprašanjih, ki so povezana z migracijami. Iz naštetih razlogov in ker sem mnenja, da to nikakor ni ustrezen način za reševanje problema migracij v državah izvora, sem glasoval proti končnemu predlogu resolucije.