Obrazložitev glasu: Evropski semester – vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021 (11. 3. 2021)

Padec gospodarske rasti in zaposlenosti ter poglabljanje neenakosti, ki so obstajale že pred pandemijo, so dokazljivo dejstvo že za leto 2020. V letu 2021 in nadaljnjih letih pričakujemo nadaljevanje in krepitev negativnih trendov, zaradi česar je uporaba splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast neizogibna vsaj do konca leta 2021 oz. dokler je to utemeljeno. Če naj v vsaki krizi najdemo tudi pozitivne vidike, potem je aktualna odločilno prispevala k sprejetju tega poročila Evropskega parlamenta, ki zahteva, da se v socialnem in ekonomskem modelu EU pravičnost in socialne pravice postavi ob bok makroekonomskim ciljem ter socialnim kazalnikom nameni osrednjo vlogo v evropskem semestru. Moja podpora poročilu je toliko bolj odločna, ker od vseh socialno-ekonomskih, makroekonomskih in fiskalnih politik držav članic zahteva, da prispevajo k uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic, zelenega dogovora in ciljev OZN za trajnostni razvoj. Evropski semester se mora zato enakovredno osredotočiti na tri enakovredne vidike: okolje, gospodarstvo in socialno trajnost. Še posebej zato, ker socialni mejniki in cilji v uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost niso izrecno opredeljeni niti določeni in ker je oblikovanje nacionalnih načrtov za okrevanje diskrecija (vlad) držav, pritrjujem zahtevi, da se Evropski parlament bistveno bolj vključi v proces evropskega semestra ter okrepi sodelovanje socialnih partnerjev ter drugih deležnikov.