Obrazložitev glasu: Evropska državljanska pobuda – zaščita manjšin, 17-12-2020

Glasoval sem za resolucijo, ki predstavlja prvi korak pri vključevanju Evropskega parlamenta v obravnavo pobude evropskih državljank in državljanov za boljše varstvo pravic manjšin in jezikovne, etnične ter kulturne raznolikosti v EU. Zaradi določb Lizbonske pogodbe v zvezi z obravnavo državljanske pobude ter osrednje vloge v zvezi z evropskimi zakonodajnimi pobudami ima v tej fazi ključno vlogo Evropska komisija. Slednje poudarja tudi sprejeta resolucija, ki Komisijo poziva, da se odzove na pobudo, obravnava vsako izmed devetih področij pobude posebej in predloži pripadajoče pravne akte. Pričakujem, da bomo evropske poslanke in poslanci kot predstavniki ljudi, vključujoč pobudnike ter predstavnike manjšin, v nadaljevanju postopka poleg z resolucijo izražene načelne podpore razpravljali in se opredelil tudi do posameznih vsebinskih predlogov iz evropske državljanske pobude. Besedilo sprejete resolucije je namreč zgolj najmanjši skupni imenovalec, ki odraža različne poglede na varstvo manjšin, pravne ureditve ter prakse v državah članicah EU. Kot tako nakazuje dolgo pot, ki jo je na evropski ravni še potrebno prehoditi do doseganja standardov, ki jih za varstvo pravic manjšin določajo Ustava Republike Slovenije, mednarodni instrumenti s področja človekovih pravic ter še posebej pravila in norme varstva manjšin, ki so se oblikovali v okviru Sveta Evrope.