Obrazložitev glasu: Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov (10. 3. 2021)

Glasoval sem za poročilo o enakem obravnavanju pri zaposlovanju glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki naslavlja najširše vidike vztrajajoče strukturne diskriminacije invalidov pri zaposlovanju in posledične socialne izključenosti. Ne le vse države članice, temveč tudi sama Evropska unija, so pogodbenice Konvencije OZN o pravicah invalidov ter zavezane k njenemu neposrednemu ter polnemu izvajanju. Države članice in EU so dolžne zagotoviti nediskriminacijo invalidov in hkrati pozitivne ukrepe za njihovo enakopravno vključenost tudi na področju zaposlovanja in dela. Poročilo podrobno in natančno razkriva počasne in nezadostne korake za prehod od institucionalne podpore k življenju invalidov v skupnosti, pri dostopnosti, prilagoditvi in zagotavljanju vključujočih delovnih mest, pri oblikovanju politik zaposlovanja (invalidov) ter prilegajočih se programov izobraževanja in usposabljanja. Ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje je ključno tako za invalide, kakor delodajalce in širšo javnost, saj so statistike glede manjše zaposlenosti invalidov ter socialne izključenosti pomembno povezane s predsodki in stereotipi o invalidnosti. Proces priprave in sprejema poročila v Evropskem parlamentu je časovno sovpadal s pripravo in objavo dolgo pričakovane strategije Komisije o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030. Verjamem, da je obširno in ambiciozno poročilo prispevalo k sprejetju zaveze Komisije, da bo leta 2022 predstavila paket predlogov za boljšo vključenost invalidov na trg dela.