Obrazložitev glasu: Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020 (A9-0193/2020 – Joachim Schuster)

Pri glasovanju o poročilu o ekonomskih politikah za območje z evrom za leto 2020 sem se vzdržal. Poročilo sicer pripoznava nujnost zelene in digitalne transformacije ter gospodarsko in socialno krizo, ki bo sledila zdravstveni situaciji zaradi pandemije Covid-19, vendar v vseh bistvenih elementih ekonomskih politik, vključno z evropskim semestrom, ostaja osredotočeno na makroekonomska ravnovesja.

Čeprav potrebne reforme, zelena in digitalna transformacija naj ne bi nikogar zapostavile, pa je socialna politika v poročilu obravnavana očitno podrejeno. V najboljšem primeru se omenja kot vidik, ki ga je potrebno upoštevati pri oblikovanju in izvajanju ekonomskih politik, ne pa tudi vanje integrirati. Tak pristop ni le v nasprotju s ciljem implementacije Evropskega stebra socialnih pravic, ampak tudi ne omogoča obnove po aktualni krizi v smeri izgradnje bolj odporne, pravičnejše in vključujoče družbe. Ob vsem prej naštetem pa poročilo tudi spregleda dejstvo, da so se Evropska komisija in države članice v prvem valu zdravstvene krize za uspešno omilitev njenih gospodarskih posledic posluževale prav ukrepov iz Evropskega stebra socialnih pravic. Ker je bil predlog dopolnitve, ki bi vsaj v enem delu izenačil pomen socialne politike ter ciljev trajnostnega razvoja s proračunsko in ekonomsko politiko, zavrnjen, poročila nisem mogel podpreti.