Obrazložitev glasu: Analiza evropskih volitev (A9-0211/2020 – Pascal Durand), 25-11-2020

Pozdravljam pripravo in sprejetje poročila o analizi evropskih volitev, še posebej v času priprave na Konferenco o prihodnosti Evrope. Poročilo namreč identificira ne le pozitivne premike, temveč tudi velike izzive, ki ostajajo pri zagotavljanju večje aktivne in pasivne politične participacije evropskih državljank in državljanov, zlasti mladih, invalidov, pripadnikov etničnih verskih in jezikovnih manjšin, ter bolj enakopravne zastopanosti spolov. Močno podpiram idejo, da je pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament potrebno izboljšati volilni proces, uskladiti pravila ter temeljito preučiti predloge institucionalnih sprememb, kot so nadnacionalne liste, da bi namesto 27 nacionalnih volitev bili priča enim »vseevropskim« volitvam. Potrebujemo tudi večji nadzor in transparentnost pri organizaciji političnih kampanj ter učinkovite mehanizme za boj proti tujemu vmešavanju v volitve, ki koristijo evropskim in tujim političnim silam, ki imajo za cilj razkrajanje Unije. Hkrati pa se mora okrepiti zavedanje Evropskega parlamenta o svoji vlogi v institucionalnem ustroju Unije ter pri zastopanju interesov državljanov. V tej luči obžalujem, da Evropski parlament ni izkoristil priložnosti za to, da bi v poročilu opozoril na sodbo Sodišča EU v zadevi Junqueras i Vies iz leta 2019 in iz nje izhajajoč pomen poslanstva predstavljanja vseh evropskih državljank in državljanov ter pripadajoče imunitete poslancev od dne izvolitve v Evropski parlament.