Obrazložitev glasu: Akt v podporo proizvodnji streliva

Pri končnem glasovanju o predlogu Uredbe o aktu v podporo proizvodnjo streliva sem se vzdržal. Kljub svoji neomajni podpori pravici Ukrajine, da se obrani pred vojaško agresijo Ruske federacije, ter s polnim zavedanjem glede pomena zagotavljanja varnosti ter sposobnosti obrambe EU in držav članic, ne morem podpreti zakonodajnega predloga, s katerim Komisija omogoča odstopanje od zagotavljanja temeljnih pridobljenih in priborjenih delavskih pravic. Slednje ni bilo predmet razprave niti takrat, ko je v EU močno primanjkovalo zaščitne opreme in medicinskih aparatov ter pripomočkov za reševanje življenj ljudi med pandemijo covid-19. Enako problematično je dopuščanje preusmerjanja sredstev za izgradnjo socialne Evrope, socialne in teritorialne kohezije ter obnove in odpornosti po pandemiji zavoljo spodbujanja proizvodnje v evropski obrambni industriji. Obžalujem, da je bila z uporabo nujnega postopka pri mnogo vnaprej napovedanem predlogu Komisije Evropskemu parlamentu odvzeta možnost poglobljene demokratične razprave o učinkih omenjene Uredbe, z ustreznim vključevanjem socialnih partnerjev, strokovnjakov in širše javnosti, ter priložnost za izboljšanje predloga besedila. Žal so bili na plenarni ravni zavrnjeni tudi vsi predlogi dopolnitev, ki bi vsaj delno odpravili prej omenjene problematične določbe ter uokvirili zakonodajni predlog znotraj obstoječih mednarodnopravnih in evropskih standardov ter večkrat potrjenih političnih zavez Evropskega parlamenta glede aktualnih prioritet in prihodnjega razvoja EU.