Obrazložitev glasu: Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic (A9-0172/2020 – Kris Peeters)

Glasoval sem za poročilo, saj dojemam, da zagovarja primerno in premišljeno ravnovesje med varovanjem temeljnih pravic, predvsem svobode govora, in na drugi strani preudarno predlaga določene nujno potrebne mehanizme reguliranja oz. moderiranja neprimernih in škodljivih vsebin na spletu.

Poročilo poziva k odstranjevanju (v nekaterih primerih preganjanju) izključno eksplicitno nelegalnih vsebin, dočim bi zavajajočim vsebinam dodali posebne oznake. Prav tako predlaga kazensko preganjanje za vire in ne za posrednike nelegalnih vsebin. Odstranjevanje oz. označevanje vsebin naj ne bi izvajali algoritmi ampak usposobljeno osebje predvsem pa naj bi bili postopki transparentni z možnostjo pritožbe in razrešitve. Regulacija spletnih vsebin presega zmogljivosti posameznih držav, zato pozdravljam, da poročilo poziva k večji proaktivnosti EU v obliki harmonizacije zakonodaj, večanju pristojnosti ter ustanovitvi agencije (European Digital Media Observatory), ki bi skrbela za spletno regulacijo. Še posebej pa pozdravljam ugotovitev, da je v dostopanju spletnih storitev preveliko breme na uporabniku, predvsem v obliki nepreglednih »pogojev sodelovanja«, kot tudi poziv, da naj EU postane mediator med korporacijami in uporabniki.