Ob svetovnem dnevu zdravja

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Danes obeležujemo svetovni dan zdravja. Čeprav je to področje že dve leti v senci pandemije covid-19, pa ne smemo pozabiti na preostale pomembne zdravstvene tematike. S starajočo se slovensko in evropsko družbo ena najpomembnejših zagotovo postaja demenca. Število obolelih namreč iz leta v leto narašča in naj bi se v Evropi do leta 2040 podvojilo. Nujno je, da demenci tako na nacionalni kot evropski ravni namenimo potrebno pozornost. Vlagati moramo v raziskave, saj zanjo še vedno nimamo zdravila, ter zagotoviti ustrezno oskrbo ljudi z demenco, njihovim svojcem pa ustrezno podporo in razbremenitev skrbstvenih nalog. Demenca je v Sloveniji žal še vedno tema, o kateri neradi govorimo, kar je potrebno spremeniti. Kajti le z osveščanjem in izobraževanjem lahko ustvarimo vključujoče in razumevajoče okolje, v katerem bomo lahko za osebe z demenco in njihove svojce ustrezno poskrbeli.

Več o demenci na: https://www.spomincica.si/