Ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

Sporočilo poslanca Evropskega prlamenta dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu:

Pandemija je korenito posegla na vsa področja naših življenj, še posebej pa je zaznamovala področje dela, saj je odločevalce, delodajalce in zaposlene postavila pred velik izziv preprečevanja širjenja okužb na delovnem mestu ob hkratnem zagotavljanju nadaljevanja delovnega procesa. Mnogi delodajalci so se zato odločili za nove oblike dela, kot je delo na daljavo oz. delo od doma. Slednje se je izkazalo kot učinkovit preventivni ukrep, ki pa ni brez svojih posledic za zaposlene. Mednarodna organizacija dela opozarja na številna zdravstvena tveganja, med njimi predvsem na stres in izgorelost.

Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu je zato nujno poudariti potrebo po delovnih pogojih, ki bodo v trenutnih razmerah poleg preprečevanja širjenja virusa zagotavljali splošno zdravje in dobro počutje zaposlenih. Nujno je zagotoviti, da bodo delovna mesta pripravljena in odporna na takšne in podobne (zdravstvene) krize, hkrati pa bodo omogočala primerne pogoje za delo, vključno s pravico do digitalnega odklopa, ki je v pospešeno digitalizirajočem se svetu vedno bolj relevantna.