Ob svetovnem dnevu Romov

Vir: https://bit.ly/3muKpsa

Sporočilo evropskega poslanca dr. Milana Brgleza:

Na današnji dan mineva natančno petdeset let od prvega svetovnega kongresa Romov, na katerem je bil 8. april izbran za svetovni dan Romov. Romi predstavljajo navečjo evropsko etnično manjšino, ki je kulturno raznolika, skupen pa ji je slabši socialno-ekonomski položaj od večinskega prebivalstva. Pandemija je ta neenak položaj na vseh področjih še poslabšala. Posebej nas mora skrbeti vpliv aktualne krize in omejevalnih ukrepov ob njej na mlajše generacije, za katere sta enakopraven dostop do izobraževanja ter dostojna in stabilna zaposlitev ključna dejavnika družbene vključenosti.